Engelsk ordbog

Afluser
Debugger
Aflusning
Debugging
Almen Seriel Bus (asb )
Universal Serial Bus eller USB
Arbejdslager
Random Access Memory eller RAM
Blanktegn
Whitespace
Borddatamat
Desktop computer
Brandmur
Firewall
Bundstreg
Underscore
Central beregneenhed
Central Processing Unit eller CPU
Central beregningsenhed
Central Processing Unit eller CPU
Datafon
Smartphone
Datalager
Storage
Datamat
Computer
Datamatspil
Video game eller Computer game
Det Verdensomspændende Spindel
World Wide Web, WWW eller Web
E-brev
E-mail
Elektronisk Databehandling (edb )
Information Technology|IT
Elektropost
E-mail
Fastpladelager
Harddisk
Flet
Merge
Flugttast
Escape key
Frit programmel
Free software
Gennemtvinge
Force (changes)
Greltegn
Majuscule, Capital letter eller Uppercase letter
Gullashetiket
Hashtag
Hal
Pull (changes)
Hjemmedatamat
Personal Computer eller PC
Hjemmeside
Web site
Hviletilstand
Stand by mode
Kartotek
Database
Kildetekst
Source code
Klejntegn
Minuscule eller Lowercase letter
Kodegrube
Source repository
Kontaktskærm
Touch screen
Kvidder
Tweet
Kvidre
Tweet
Linjeskriver
Printer
Lukket programmel
Closed source software
Lus
Bug
Løbsk undtagelse
Unhandled exception
Løsen
Password
Mappedatamat
Laptop
Maskinel
Hardware
Navnerum
Namespace
Netværkstilsluttet datalager
Network-attached storage
Oversætter
Compiler
Prikkode
Quick Response Code eller QR Code
Programmel
Software
Proprietært programmel
Proprietary software
Puf
Push (changes)
Råtekst
Plain text
Sammenflet(ning)
Merge
Sikkerhedskopi
Backup
Skalprogram
Shell script
Skiftelås
Caps lock
Skiftenøgle
Shift key
Skiftetast
Shift key
Skyen
The cloud
Skærmbillede
Screenshot
Spildopsamler
Garbage collector
Spindellæser
Web browser
Spindelsidefortolker
Web browser engine
Systemskal
Command shell eller Shell
Tabulator
Tab
Tastatur
Keyboard
Tavledatamat
Tablet
Tekstbehandlingsprogram
Text editor eller Editor
Tekstredigeringsværktøj
Text editor eller Editor
Topdatamat
Supercomputer
Tving
Force (changes)
Udgave
Version
Udnytte
Exploit
Virkefelt
Scope
Vognretur
Carriage return
Åbent programmel
Open source software